A/B Testing

A/B Testovanie je metóda vzájomného porovnávania dvoch verzií webovej stránky, reklamy alebo aplikácie počas sledovaného obdobia s cieľom určiť, ktorá z nich v konečnom dôsledku funguje lepšie.

Variácie A a B, sú používateľom prezentované náhodne. Časť návštevníkov bude nasmerovaná na prvú verziu a zvyšok na druhú. Štatistická analýza výsledkov potom určí, ktorá verzia, A alebo B, fungovala lepšie, podľa určitých vopred definovaných ukazovateľov, ako je napríklad miera konverzie. Inými slovami, môžete si overiť, ktorá verzia získava najviac kliknutí, odberov, nákupov atď.

Konzultácia zdarma

Hľadáte spôsob ako priniesť viac návštev a zákazníkov na web?

Dohodnite si s nami konzultáciu zdarma. Stačí kliknúť nižšie a odoslať nám správu.

Konzultácia