Slovník Online Marketingu

A

C

 • CTA (Call to Action)
 • CDN (Content Delivery Network)
 • CTR (Click-through-rate)
 • Conversion rate (konverzia)
 • Cookies
 • Cost per Action (CPA)

  Cena za akciu. Model platby za online reklamu, v ktorom je platba založená výlučne na akciách, ako sú predaj alebo registrácia.

 • Cost per Click (CPC)

  Cena za klik. Cena za prekliknutie z inzercie alebo reklamy na cieľovú adresu [web]

 • Cost per Lead (CPL)

  Cena za potenciálneho zákazníka. Model platby za online inzerciu, v ktorom je platba založená na počte vygenerovaných kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov.

D

 • Data studio

  Nástroj z balíka služieb Google určený na vizualizáciu dát v rámci jeho produktov a externých zdrojov

 • Deep linking

  linkovanie na inú než domovskú stránku

 • Description tag

  HTML značka, ktorú používajú autori webových stránok na poskytnutie popisu pre vyhľadávacie nástroje

 • Directory

  Adresár stránok alebo iného obsahu

 • Doorway page

  Stránka vytvorená špeciálne pre skvalitnenie umiestnenia vo vyhľadávačoch pre konkrétne kľúčové slová, slúžiaca ako vstupný bod, cez ktorý návštevníci prechádzajú k hlavnému obsahu

E

 • eCommerce (e-commerce)

  Skratka pre elektronický obchod. Zvyčajne je to online predajca, ktorý predáva produkty priamo spotrebiteľom

 • Email marketing

  Systém e-mailových kampaní ktoré umožňujú organizáciám odosielať e-maily na zoznamy kontaktom so štandardným vzhľadom a štýlom, zvyčajne s obchodným zámerom

 • Ego keyword

  Kľúčové slovo, o ktorom je zadávateľ presvedčený, že sa musí umiestniť organických alebo platených výsledkoch vyhľadávania bez ohľadu na náklady a návratnosť investícií

 • Enhanced bidding

  Vylepšené ponúkanie cien – funkcia ponúkania cien aukcii v rámci Google Ads. Pri zapnutí dostáva Google možnosť automaticky upraviť vaše ponuky až o 30% s cieľom zvýšiť počet konverzií

F

 • Feed
 • Final URL

  URL adresa stránky, na ktorú posielate návštevníkov z vašich reklám

 • Follow vs NoFollow