CDN – Content Delivery Network

Content Delivery Network (CDN) – Sieť geograficky rozmiestnených serverov navrhnutých na urýchlenie doručovania webových stránok.