Business-to-consumer (B2C) znamená predaj produktov alebo služieb priamo medzi podnikom a spotrebiteľmi, ktorí sú koncovými užívateľmi jeho produktov alebo služieb. Na rozdiel od B2B, pri B2C marketingu zákazníci hľadajú tovar alebo služby, aby uspokojili okamžitú potrebu, preto by B2C by mali reklamy mali byť jasné, pre spotrebiteľov ľahko pochopiteľné a zamerané na presné riešenie.

Title

Content