AdSense je jedným z produktov spoločnosti Google ktorý umožňuje vlastníkom webových stránok zobrazovať textové alebo display (bannerové) reklamy na ich webe so zacielením na ich publikum a generuje im príjmy z reklamy. Google zároveň tieto reklamy triedi a spravuje.

Title

Content