CPC – Cost-per-Click

CPC alebo Cost-per-Click znamená cenu ktorú zaplatíme za klik. Zvyčajne túto cenu určuje aukčný proces v rámci PPC reklamy pre vybrané kľúčové slovo, na ktoré inzerenti ponúkajú svoje ceny. Čím väčšia konkurencia pre dané kľúčové slovo, tým vyššia cena za jedno kliknutie. Nižšia cena za kliknutie znamená viac kliknutí pred vyčerpaním rozpočtu, ale môže to tiež znamenať, že kľúčové slovo má menší objem vyhľadávania.