Banner Ad

Banner Ad –  Bannerová reklama alebo zobrazovaná reklama, v Google Ads známa pod pojmom: Display Ads, pozostáva zo statických alebo animovaných obrázkov a zvyčajne sa umiestňuje na dobre viditeľné miesta na webových stránkach. Tieto miesta s vysokou viditeľnosťou zahŕňajú najmä prednú, spodnú alebo bočnú časť webovej stránky. Čiže miesta, na ktoré vám zvyčajne zablúdia oči.

Typickým príkladom sú brandové alebo display reklamy v rámci služby Ad Sense.