CTR – Click Through Rate

CTR (Click-through-rate) Poznáme ako priemerný počet prekliknutí na sto zobrazení reklamy vyjadrený v percentách. Patrí medzi základné metriky PPC reklamy a spravdila chcete aby bolo toto percento preklikov čo najväčšie. Znamená to, že vaša reklama je pútavá, relevantná a oslovuje správne publikum.