Call to Action (CTA)

Call to action alebo CTA znamená “výzva na akciu”. Má za cieľ presvedčiť návštevníka, aby okamžite vykonal určitý čin ako napríklad “Kúpte teraz!” alebo “Zaregistrujte sa ešte dnes!”. Výzva na akciu je určená na zlepšenie miery odozvy na reklamu a následné vykonanie konverzie, pretože ak prvok v rámci obsahu absentuje, návštevník prejde reklamu očami bez reakcie a posunie sa ďalej.