A/B Testing

A/B Testovanie je metóda vzájomného porovnávania dvoch verzií webovej stránky, reklamy alebo aplikácie počas sledovaného obdobia s cieľom určiť, ktorá z nich v konečnom dôsledku funguje lepšie.

Variácie A a B, sú používateľom prezentované náhodne. Časť návštevníkov bude nasmerovaná na prvú verziu a zvyšok na druhú. Štatistická analýza výsledkov potom určí, ktorá verzia, A alebo B, fungovala lepšie, podľa určitých vopred definovaných ukazovateľov, ako je napríklad miera konverzie. Inými slovami, môžete si overiť, ktorá verzia získava najviac kliknutí, odberov, nákupov atď.

Title

Content